Nakakalungkot na marami sa ating mga kababayan ay nagpakita ng masamang ugali noong itinanghal bilang Miss Universe si Ma. Gabriela Isler ng bansang Venezuela. Ang pagbitaw ng masamang salita laban sa bagong Miss Universe ay kumalat na sa Internet. Nagpapakita ito na karamihan sa atin ay hindi kuntento sa mga nakamit na karangalan ng ating mga kandidata.

 

Hindi pa ba sapat na nanalo na tayo ng Miss World? Hindi pa ba sapat na nakamit ni Ariella ang pang-apat na posisyon sa patimpalak? Hindi pa ba sapat na ika-apat na na taon na pumapasok ang bansa sa Top 5? Hindi pa ba sapat na mas di hamak na maganda ang ipinamalas ang Pilipinas kung ikumpara ito sa mga karatig bansa?

 

Dapat maging kuntento na tayo. Isa nang superpower ang bansa sa larangan ng patimpalak sa pagandahan. Kinakatakutan na ang sintas na may pangalang Pilipinas ng ibang bansa. Dapat maging mapanuri tayo sa ating mga ginagawa at nang sa gayon hindi tayo mapahiya sa ibang bansa at libakin ng nasyonalidad.

TOP54YEARS

 

 

NO COMMENTS