<<Мисс Россия>> Победительницы конкурса 2010-2014. Ко је ваш фаворит? Ко је најлепша?

Miss Russia winners from 2010-2014. Who is your favorite? Who is the most beautiful?

 

Ири́на Анто́ненко
Мисс Россия 2010 Ирина Антоненко – Irina Antonenko

Мисс Россия 2011 Наталья Гантимурова - Natalia Gantimurova
Мисс Россия 2011 Наталья Гантимурова – Natalia Gantimurova


Мисс Россия 2012 Елизавета Голованова - Elizaveta Golovanova
Мисс Россия 2012 Елизавета Голованова – Elizaveta Golovanova

Мисс Россия 2013 Эльмира Абдразакова - Elmira Abdrazakova 
Мисс Россия 2013 Эльмира Абдразакова – Elmira AbdrazakovaМисс Россия 2014 Юлия Алипова - Yulia Alipova
Мисс Россия 2014 Юлия Алипова – Yulia Alipova

 

 

 

NO COMMENTS