Tags Posts tagged with "Miss Laos"

Tag: Miss Laos

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລແຕ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍປະເທດໄທ,ມຽນມາ,ຈີນ,ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.ລາວເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ ແລະເປັນພຽງປະເທດດຽວໃນກຸ່ມ ຍົກເວັ້ນປະເທດບຣູໄນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນເວທີນາງງາມລະດັບສາກົນເລີຍ . ຍ້ອນຫຍັງ??? Lao People's Democratic Republic is a landlocked nation nestled between Thailand, China, Vietnam and...
//intorterraon.com/4/2224625